Оценки от защита на магистърска теза за ОКС „Магистър” – 28.10.2023 Г.

Oct 31, 2023

МАГИСТРИ

Защита на магистърска теза

Криминалистика

Факултетен номер

Оценка

1.

М2245591001

Отличен /6/

2.

М2245591002

Мн.добър /5/

3.

М2245591003

Отличен /6/

4.

М2245591005

Мн.добър /5/

5.

М2245591006

Мн.добър /5/

6.

М2130591002

Отличен /6/

7.

М2130591005

Отличен /6/

8.

М2130591012

Отличен /6/

Митническо разузнаване и разследване

Факултетен номер

Оценка

1.

М2242591002

Мн.добър /5/

2.

М2242591005

Отличен /6/

3.

М2242591006

Мн.добър /5/

4.

М2242591007

Мн.добър /5/

5.

М2242591008

Мн.добър /5/

6.

М2242591009

Мн.добър /5/

7.

М2242591010

Отличен /6/

8.

М2242591011

Мн.добър /5/

9.

М2242591012

Отличен /6/

10.

М2242591013

Отличен /6/

12.

М2242591014

Отличен /6/

13.

М2242591015

Отличен /6/

14.

М224259016

Среден /3/

15.

М2242591017

Мн.добър /5/

16.

М2132591003

Отличен /6/

Киберсигурност

Факултетен номер

Оценка

1.

М2249691001

Отличен /6/

2.

М2245691003

Отличен /6/

3.

М2245691004

Отличен /6/

4.

М2245691005

Отличен /6/

5.

М2245691007

Мн.добър /5/

6.

М2245691008

Мн.добър /5/

7.

М2245691009

Отличен /6/

8.

М2131871005

Отличен /6/

Национална сигурност

Факултетен номер

Оценка

1.

М2245391001

Отличен /6/

2.

М1830391003

Отличен /6/

3.

М2245391003

Отличен /6/

4.

М2245391004

Добър /4/

5.

М2245391005

Отличен /6/

6.

М2245391006

Отличен /6/

7.

М2245391007

Отличен /6/

8.

М2245391008

Отличен /6/

9.

М2130391007

Отличен /6/

10.

М2130391010

Отличен /6/

11.

М2130391014

Отличен /6/

12.

М1830391001

Мн.добър /5/

13.

М2130391001

Отличен /6/

14.

М2130391016

Отличен /6/

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Факултетен номер

Оценка

1.

М2130191004

Отличен /6/

Противодействие на тероризма

Факултетен номер

Оценка

1.

М2245291001

Отличен /6/

2.

М2245291002

Отличен /6/

3.

М1930291004

Отличен /6/

Стопанско управление

Факултетен номер

Оценка

1.

М2245891003

Отличен /6/

2.

М2245891004

Отличен /6/

3.

М2245891001

Мн.добър /5/

4.

М2130891001

Мн.добър /5/

5.

М2030891002

Мн.добър /5/

Счетоводство и контрол

Факултетен номер

Оценка

1.

М2180491002

Отличен /6/

2.

М2235491002

Отличен /6/

3.

М2180491001

Отличен /6/

ВМДК

Факултетен номер

Оценка

1.

М2235091001

Отличен /6/

2.

М2235091003

Мн. Добър /5/

3.

М2235091004

Отличен /6/

4.

М2180091001

Отличен /6/

5.

М2180091002

Отличен /6/

6.

М1935091002

Мн.добър /5/

Международни отношения и сигурност

Факултетен номер

Оценка

1.

М2240091001

Отличен /6/

Управление на софтуерните технологии

Факултетен номер

Оценка

1.

М2191391001

Отличен /6/

ФСМЗ

Факултетен номер

Оценка

1.

М2120191004

Отличен /6/

Финанси

Факултетен номер

Оценка

1.

М2235591006

Отличен /6/

2.

М2235591007

Отличен /6/

3.

М2235591001

Отличен /6/

4.

М2235591002

Отличен /6/

5.

М2235591003

Отличен /6/

6.

М2235591004

Отличен /6/

7.

М2235591005

Мн.добър /5/