ОЦЕНКИ ОТ ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР” – 01.06.2024

Jun 4, 2024

МАГИСТРИ

Защита на магистърска теза

Криминалистика

Факултетен номер

Оценка

1.

М2130591004

Отличен /6/

2.

М2230591003

Мн.добър /5/

3.

М2230591004

Мн.добър /5/

4.

М2230591005

Отличен /6/

5.

М2230591006

Мн.добър /5/

6.

М2230591007

Отличен /6/

 

Митническо разузнаване и разследване

Факултетен номер

Оценка

1.

М2242591004

Отличен /6/

2.

М2232591001

Отличен /6/

3.

М2232591002

Отличен /6/

4.

М2232591003

Отличен /6/

5.

М2232591005

Отличен /6/

6.

М2232591006

Отличен /6/

 

Киберсигурност

Факултетен номер

Оценка

1.

М2231891003

Оличен /6/

 

Национална сигурност

Факултетен номер

Оценка

1.

М2230391001

Отличен /6/

2.

М2230391002

Отличен /6/

3.

М2230391003

Отличен /6/

4.

М2230391004

Отличен /6/

5.

М2230391005

Отличен /6/

6.

М2230391006

Отличен /6/

7.

М2230391007

Отличен /6/

8.

М2230391008

Отличен /6/

9.

М2230391010

Мн.добър /5/

10.

М2230391011

Отличен /6/

 

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Факултетен номер

Оценка

1.

М2230191001

Отличен /6/

 

Стопанско  управление

Факултетен номер

Оценка

1.

М2230891002

Мн.добър /5/

 

Счетоводство и контрол

Факултетен номер

Оценка

1.

М2235491003

Отличен /6/

 

ВМДК

Факултетен номер

Оценка

1.

М2220091001

Отличен /6/

  

Финанси

Факултетен номер

Оценка

1.

М2135591003

Отличен /6/

2.

М2220591001

Отличен /6/

3.

М2220591002

Отличен /6/

  

Управление на човешките ресурси

Факултетен номер

Оценка

1.

М2221091002

Отличен /6/

2.

М2221091003

Отличен /6/

3.

М2221091004

Отличен /6/

4.

М2221091005

Отличен /6/

5.

М2221091006

Мн.добър /5/