Оценки от защита на магистърска теза за ОКС „Магистър” – 03.06.2023 Г.

Jun 12, 2023

Национална сигурност – задочно обучение

Факултетен номер

Оценка

М2130391002

Отличен 6

М2130391003

Много добър 5

М2130391004

Отличен 6

М2130391005

Отличен 6

М2130391006

Много добър 5

М2130391009

Отличен 6

М2130391011

Отличен 6

М2130391012

Отличен 6

М2130391013

Отличен 6

М2130391015

Много добър 5

М2130391018

Отличен 6

Противодействие на тероризма – задочно обучение

Факултетен номер

Оценка

М2030291001

Отличен 6

М2130191001

Отличен 6

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – задочно обучение

Факултетен номер

Оценка

М2130191001

Отличен 6

М2130191002

Отличен 6

М2130191003

Отличен 6

Криминалистика – задочно обучение

Факултетен номер

Оценка

М2130591007

Отличен 6

М2130591010

Отличен 6

М2030591004

Много добър 5

Киберсигурност – задочно обучение

Факултетен номер

Оценка

М2131891001

Отличен 6

М2131891004

Отличен 6

М2131891006

Отличен 6

М2131891007

Много добър 5

Стопанско управление – задочно обучение

Факултетен номер

Оценка

М2130891002

Отличен 6

Счетоводство и контрол – задочно обучение

Факултетен номер

Оценка

М2120491001

Много добър 5

М2120491003

Много добър 5

Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – задочно обучение

Факултетен номер

Оценка

М2120191001

Много добър 5

М2120191003

Много добър 5

Дигитален маркетинг – задочно обучение

Факултетен номер

Оценка

М2129991001

Отличен 6

М2129991002

Отличен 6

Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството – задочно обучение

Факултетен номер

Оценка

М2029191001

Отличен 6