Подаване на документи за явяване на държавен изпит и защита на дипломна работа

Apr 20, 2021

Срокът за подаване на документи за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ е от 14 до 28 юни 2021 г. Документи се приемат само от студенти положили успешно всички семестриални изпити. Всички студенти задължително прилагат:
– 2 бр. снимки паспортен формат (мат);
– лична карта и копие на лична карта.

Срокът за подаване на документи за явяване на защита на дипломна работа за ОКС „Магистър” е от 14 до 28 юни 2021 г. Всички студенти задължително прилагат:
– 2 бр. снимки паспортен формат (мат);
– лична карта и копие на лична карта.

Заявка за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа можете да подадете и онлайн тук.