Защита на дипломна работа и поправка на държавен изпит

Feb 1, 2021

Подаване на заявка за явяване на защита на дипломна работа за ОКС „Магистър” е в срок от 01 февруари до 22 февруари 2021 г. Подаване на заявка за допускане до поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ е в срок от 01 февруари до 22 февруари 2021 г. Заявка подават само студенти положили успешно всички семестриални изпити. Заявки се приемат само онлайн на адрес: https://www.vusi.bg/zaivaka-dyrjaven-izpitidiplomna-rabota