Поздравителен адрес по случай 1 ноември – Деня на народните будители

Oct 31, 2019

Уважаеми дейци на образованието и науката, книжовници и просветители,
Уважаеми преподаватели, колеги и студенти,

От името на академичното ръководство на Висшето училище по сигурност и икономика и лично от мое име Ви поздравявам по повод 1 ноември – Деня на народните будители!
На тази дата изразяваме почитта си към делото на онези достойни българи, които разпалиха първите искри на знанието в дълголетния безкнижен мрак и работеха всеотдайно за просветата на нашия народ. Прекланяме се пред тези, които ревностно съхраняваха народното самосъзнание. Нашето историческо минало изобилства от цяла плеяда изявени личности, които с гордост можем да наречем будители на нацията. С тяхна помощ запазихме вярата в непреходните ценности, в морала и добродетелите, които ни съхраниха през вековете.
Изразявам дълбокото си уважение към днешните хиляди просветни и научни дейци, преподаватели и учители, радеещи за българското слово и дух. Сигурен съм, че и занапред ще продължавате с чувство на отговорност да изпълнявате мисията си, ще бъдете достойни и горди наследници на завещаното от нашите предци, ще възпитавате младите в любов към знанието и книжнината.
Пожелавам Ви здраве и много нови успехи по пътя на образованието и просветата. Бъдете все така верни на ценностите и идеалите на народните будители, нека начинанията Ви служат за пример, както на сегашното, така и на бъдещите поколения.

Честит празник!

1 ноември 2019 г.                                                                                                  Ректор на ВУСИ:
Пловдив                                                                                                                 проф. д.п.н. Георги Манолов