Поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС “Бакалавър”

Apr 28, 2023

Поправката на държавния изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 03.06.2023 г. от 10,00 ч.

Защитата на дипломна работа за ОКС „Магистър” ще се проведе на 03.06.2023 г. от 10,00 ч.

Срокът за предаване на дипломните работи (два броя на хартиен носител и един на CD) е от 02.05.2023 г. до 20.05.2023 г. в отдел „Учебен“.