Поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“

Apr 6, 2022

Поправката на държавния изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 04.06.2022 г. от 10,00 ч.

Защитата на дипломна работа за ОКС „Магистър” ще се проведе на 04.06.2022 г. от 12,00 ч.

Срокът за предаване на дипломните работи (два броя на хартиен носител и един на CD) е от 16.05.2022 г. до 27.05.2022 г. в отдел „Учебен“.