„Предизвикателства пред обучението в новото време“ обсъдиха на кръгла маса във ВУСИ

Nov 10, 2017

Кръгла маса на тема „Предизвикателства пред обучението в новото време“ се проведе във Висшето училище по сигурност и икономика. Дискусията със студенти, докторанти и млади учени беше обособена в няколко тематични направления: „Иновативни образователни практики в Европа“, „Уебинари и онлайн курсове – ползи и предизвикателства“, „Преподаване в асинхронна среда – на границата между ефективност и мотивация“.
Заседателната зала на вуза беше препълнена с младежи, които с неподправен интерес слушаха лекцията на деканът на учебно-научния център „Икономика и управление“ проф. д-р Милена Тепавичарова и гл. ас. д-р Людмила Бойкова. Бяха дадени примери с различни държави в Европа, за да се види каква е практиката в отделните университети и да се отчетат начините за предоставяне на информацията.
На кръглата маса за предизвикателствата пред обучението в съвременните условия беше подчертано, че в Германия например, в последните години все по-голяма популярност придобиват алтернативните методи на образование. Голяма част от занятията не са под формата на лекции, а на работилници, като студентите се включват в проекти, които най-добре отговарят на техните умения. В Естония пък електронното обучение се превръща в базова идея за много училища и университети, докато в Дания младите хора посещават лекции, учат самостоятелно и изготвят индивидуални или групови задания. Беше подчертано, че България също има традиции в иновативните начини за преподаване, като пример за това е разработеният от психотерапевта Георги Лозанов сугестопедичен метод на обучение. Гл. ас. д-р Людмила Бойкова беше подготвила специални видеоматериали, които онагледиха различните методи на преподаване. Тя подчерта, че съвременните начини за обучение могат да се групират в няколко отделни категории: решаване на казуси, работа по групови проекти, работа в онлайн среда, самооценка от учащите се.
Гл. ас. д-р Бойкова отдели специално внимание на уебинарите като начини за презентации, лекции или уъркшопове, както и на услугата Podcast. Тя представлява серия от видео или аудио файлове, които потребителите могат да свалят на своите дигитални устройства. Разгледана беше и неправителствената инициатива TED, която предоставя кратки мотивиращи речи с цел обмяна на идеи и знания. Неформалното общуване чрез Фейсбук, създаване на специални групи в социалната мрежа и възможността за подобряване на комуникацията между преподаватели и студенти също бяха разгледани в презентацията. Тя предизвика огромен интерес сред младите хора, които веднага след приключването й влязоха в активна дискусия, както с лекторите, така и помежду си. Студентите приветстваха провеждането на кръгла маса за новите възможности за обучение и инициативността на преподавателите на ВУСИ, които подробно разясниха различните методи и глобалните тенденции. Младите хора показаха, че са склонни да приемат част от утвърдените практики, но бяха категорични, че не биха заменили личния контакт, както с учителите, така и помежду си. За нас са важни не само лекциите, но и примерите от богатия житейски и професионален опит на преподавателите, заявиха студентите. Те не скриха, че новите начини са атрактивни и предизвикателни, но  тяхната роля по-скоро трябва да бъде допълваща към курса на обучение. Основно разчитаме на нашите учители, които са доказани експерти и в непосредствен разговор с тях можем да научим тънкости, които няма къде другаде да усвоим, казаха участниците в кръглата маса. Дискусията остана с отворен край и продължи дълго след събитието в неформална обстановка.
Студентите на Висшето училище по сигурност и икономика за пореден път показаха, че освен мотивирани и искащи, са много будни и отворени към новите тенденции в преподаването. В същото време те високо ценят опита и професионализма на своите преподаватели и не биха се лишили от възможността за личен контакт с утвърдените експерти на ВУСИ.