Председателят на Студентския съвет на ВУСИ Зорница Захариева с активно участие в „Летен университет 2018“

Oct 3, 2018

ВУСИПредседателят на Студентския съвет на ВУСИ Зорница Захариева взе активно участие в XVI-ото издание на „Летен университет“, който тази година се проведе в курортен комплекс „Албена“. За демонстрираната ангажираност към проблемите, които се разискваха, Зорница Захариева беше отличена с грамота и почетен плакет. Отличията са и заради дейната й работа в организационния екип на Националното представителство на студентските съвети в България (НПСС).
„Летният университет“ е социален проект, целящ да създаде условия за изграждане на активен диалог между студентските общности на висшите училища посредством участието им в обучения и семинари, обединявайки ги да работят заедно за развитието на масовия студентски спорт, образованието и междукултурните ценности.
Чрез участието си в проекта младите хора си поставят за цел да популяризират масовия непрофесионален спорт сред студентите, както и да привлекат по-голям брой активно занимаващи се със социални дейности и култура в университетите.
„Освен че участвахме в различни игри, състезания и забавления, успяхме и да провокираме много дискусии между самите нас. Установихме, че огромна част от проблемите, които ни вълнуват, са общовалидни и са продиктувани от системата на висшето образование у нас“, заяви председателят на Студентския съвет на ВУСИ. Надяваме се да формулираме единна позиция по тях, която да можем да представим за обсъждане, допълни Зорница Захариева. Тя благодари на своите колеги за активната и ползотворна работа и изрази убеденост, че подобни форуми способстват за изграждането на силна и сплотена студентска общност в България.