Представиха новата книга на проф. Георги Манолов в София

Apr 26, 2012

Днес от 11 часа в агенция „София прес” в столицата беше представена новата книга “Политическият елит – теория, история, лидерство” на проф. дпн Георги Манолов. Залата се оказа тясна да побере всички приятели, колеги, преподаватели, политици и видни български учени, дошли да уважат събитието. Водещ на представянето беше доц. д-р Маргарита Пешева.

Като дускусионна, критична, информационна и със собствена гледна точка определи книгата един от рецензентите й проф. дсн Петър-Емил Митев. По думите му монографията е важна стъпка в разтълкуването на това какъв е нашият политически елит и изпълнява ли той своята мисия. Особено интересни според проф. Митев са описаните типове политици.

Другият рецензент – проф. дпн Георги Янев – сподели, че научният труд на проф. Манолов е впечатляващ и се стреми към обективност, баланс на оценките и е със способността да завършва теоретичните анализи с практически приложения.

Според видния наш икономист проф. дин Тончо Трендафиловкнигата на проф. Манолов е провокативна и информативна, с рядко съчетание на политически идеи и тяхната провека в реалния живот. От своя страна проф. Георги Манолов сподели, че най-прецизен в своята работа по монографията е бил при изграждането на портретите на няколко наши видни български политически лидери.

Голяма част от присъстващите на представянето български учени се обединиха около мнението, че новата книга “Политическият елит – теория, история, лидерство” е важна крачка в изследванията на политическия елит у нас.

Слад срещата, на импромизиран коктейл и чаша вино, авторът раздаде много автографи.

репортаж от събитието може да видите тук

Книгата “Политическият елит – теория, история, лидерство” е първото систематично историко-политическо изследване на политическия елит у нас. В него са разгледани генезисът, формирането и развитието на политическия елит (и класа) през цялата човешка история – от древните идеи за елита, до съвременния неоелитаризъм. Подробно са анализирани понятията “политическа класа”, “елит”, “олигархия”, тяхната определеност, състав, структура, като е акцентирано върху характеристиката на олигархията в политиката. В този смисъл на теоретичен анализ са подложени феноменът “политическо лидерство”, неговата природа, съвременна типология, лидерски стилове и пр.

В монографията се разглеждат и такива важни проблеми, каквито са например формирането на новата политическа олигархия в страната, както и нейните основни проявления и качества. Освен това са направени портретни характеристики на четирима видни български водачи – Стефан Стамболов, Петко Каравелов, Александър Стамболийски и Георги Димитров, които обективно отразяват тяхната дейност от гледище на политическата наука.

Проф. Георги Манолов е президент на Колежа по икономика и администрация – Пловдив, и един от неговите основатели. Чете лекции по политология, политически маркетинг и избирателни системи като щатен преподавател в УНСС. Проф. Манолов е автор на над 150 научни и научно-популярни публикации в страната и чужбина. Работи в областта на теорията на политиката, елитарните теории, политическия имидж, предизборните кампании, финансирането на партиите и др. Автор е и на десетки монографии и учебници.