Представяне на изследването „Най-успешните български министър-председатели 1879-2009 г.“

окт. 8, 2018

ВУСИ с отлични оценки за програмните акредитации на направления „Икономика“ и „Администрация и управление“На 25 октомври (четвъртък) 2018 г. от 11:00 ч. в Голяма конферентна зала на Висшето училище по сигурност и икономика ще се състои представяне на изследването „Най-успешните български министър-председатели 1879-2009 г.“. Резултатите от научното проучване ще бъдат изнесени от академик Георги Марков и проф. д-р Георги Янков. На събитието ще присъстват представители на академичната общност в България, учени и общественици.

Адрес: гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ 13, Висше училище по сигурност и икономика, Голяма конферентна зала.

Начало: 11:00 часа.