Президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов на международна научно-експертна конференция в Македония

May 23, 2018

Президентът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д. п. н. Георги Манолов участва в Четвъртата международна научно-експертна конференция на тема: „Интегрирана корпоративна сигурност – цифрови трансформации като предизвикателство за академичната общност и съвременните корпорации“. Събитието се проведе в столицата на Република Македония и беше организирано от Асоциацията за корпоративна сигурност – Скопие, в сътрудничество с Агенцията за частна сигурност NIKOB – Скопие.
Проф. Манолов приветства участниците в международната научна конференция, като подчерта значимостта на темата и разглежданите въпроси. Той беше отличен от организаторите с плакет, като успоредно с това проведе и ползотворни разговори с представители на академичната общност на няколко държави. Президентът на ВУСИ имаше делови срещи с ректора и собствениците на Европейския университет в Македония, с които обмени виждания за разрешаване на проблемите и възможните перспективи пред Западните Балкани. Проф. Манолов отправи покана към ръководството на Европейския университет в Македония да посети ВУСИ, която беше приета с благодарност.
На международната научна конференция участва и зам.-ректорът на вуза проф. д-р Томо Борисов, който представи доклад, обхващащ различни аспекти на сигурността. Презентацията на проф. Борисов получи изключително висока оценка и за пореден път демонстрира експертните качества на академичния състав на ВУСИ.
„Висшето училище по сигурност и икономика се утвърди като желан международен партньор и ние ще продължаваме да работим за разширяване на сътрудничеството с доказани чуждестранни университети“, заяви проф. Манолов. Той подчерта необходимостта от съвместно разрешаване на неотложните проблеми и обмяна на практики и теоретични знания, като част от ангажимента за непрекъснато повишаване качеството на висшето образование. „Оценяваме високо целта на научната конференция, която очерта предизвикателствата за ключовите детерминанти на поддръжниците на бизнеса и цифровите трансформации. Приветстваме факта, че голяма част от корпорациите разработват и собствени стратегии за намаляване на рисковете и заплахите пред фирмената сигурност“, каза президентът на ВУСИ. Той допълни, че преподавателите на вуза притежават необходимата експертиза и могат да бъдат полезни на компаниите, които искат да подобрят капацитета си по отношение на фирмената сигурност. Можете да разчитате на ВУСИ като коректен партньор, генериращ конкретни цели, насочени към развитие на информационната и другите видове сигурност, заключи проф. Георги Манолов.