Премиера на документалния сборник „Държавна сигурност и опазването на държавната тайна (1944-1991)“ във ВУСИ

Nov 7, 2019

Висшето училище по сигурност и икономика отново събра представители на академичния, интелектуалния и обществен елит

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия представи документалния сборник „Държавна сигурност и опазването на държавната тайна (1944-1991)“ във Висшето училище по сигурност и икономика. Той се публикува в изпълнение на законово изискване и допринася за осигуряването на по-широк достъп до архивните материали, съхранявани в Централизирания архив на Комисията. С неговата премиера за пореден път се подчертава значението на Комисията за осигуряване на прозрачност на структурите и функциите на службите за сигурност в Народна република България.
„Това е страница от историята на тайните служби в България и тя трябва да бъде открита и прочетена докрай, колкото и болезнена да е тя. В сборника са представени само документи, намерени в архивите на бившите тайни служби. Ние не даваме оценки, а оставяме обществото само да направи изводите си за методите и принципите на работата на ДС“, заяви Борис Михайлов – член на Комисията по досиетата. Той допълни, че книжното издание на сборника включва 89 документа, а разширеният му електронен вариант – 140, като подборът е направен от над 200 архивни единици.
Ректорът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов приветства усилията на Комисията за издирване, обработка, съхраняване и публикуване на архивните единици на Държавна сигурност и разузнавателните служби. „Обществото ни се нуждае от повече прозрачност и обективност и с вашата работа допринасяте за публичността на документите“, подчерта проф. Манолов.
Сборникът е 49-ото издание от документалната поредица „Из архивите на ДС“ на Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА. Той съдържа фототипни издания на документи, като списъкът им следва оригиналните заглавия, поясни Красимир Кръстев – гл. експерт от отдел „Изследване и публичност на архивите“ към Комисията. Той допълни, че отделение „Държавна тайна“ при IV-то Управление на ДС е имало за задача осигуряване опазването на поверителни материали, контрол и проверка на „поверителните“ деловодства в учрежденията и предприятията. Друг приоритет е комплектуването на личния състав, като в службите е трябвало да работят само проверени хора, ползващи се с пълно политическо доверие.
След премиерата на документалния сборник, на която присъстваха представители на академичния, интелектуалния и обществен елит, последва дискусия, в която се изразиха различни мнения. Всички обаче се обединиха около тезата, че с работата си Комисията осигурява необходимата публичност на архивните документи. Отправена бе и официална покана към ръководството и студентите на ВУСИ да посетят базата Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на Българската народна армия.