Пробен достъп до CEIC Global Database

Nov 20, 2018

До 30 ноември 2018 г., със съдействието на Българския информационен консорциум, библиотеката осигурява на своите потребители времен достъп до CEIC Global Database.Глобалната база данни е един от основните източници на икономическа информация за развиващите се пазари по света от 1992 г. насам. Платформата съдържа повече от 3,5 милиона динамични редове с данни, обхващащи 195+ икономики, като предлага:
• информация на ниво държава, за 18 макроикономически сектора, като инфлация, износ, туризъм и други;
• подробни методологически препратки на ниво индикатор, набори от данни по сектори и държави;
• функция за бърза справка за ключови индикатори за дадена страна, като БВП, БНП, ПЧИ и CPI.

Данните в базата позволяват на потребителите – анализатори, икономисти и изследователи да наблюдават непрекъснато променящата се динамика на световните икономики.

Достъпът е организиран по IP адрес и се осъществява от мрежата на висшето училище: https://insights.ceicdata.com/Untitled-insight/views

Допълнителна информация можете да получите в библиотеката.
Ползотворно търсене!