Пробен достъп до Alexander Street Press

May 24, 2017

До 31 юли 2017 г., със съдействието на Българския информационен консорциум, библиотеката осигурява пробен достъп до седем аудио-визуални колекции от Alexander Street Press.

Предоставените колекции от издателя са:

Academic Video Online (AVON);
Complete Business and Economics Package (incl. Business Education in Video; Human Resource Management       Online; International Business Online; Business eBooks Online);
Border and Migration Studies Online;
Psychological Experiments Online;
Alexander Street Health and Medicine Package (incl. Dental Education in Video; Rehabilitation Therapy in Video; Sports Medicine and Exercise Sciences Online, Vol. I and Vol. II; Medical Imaging in Video; Nursing Education in Video; Occupational Therapy in Video; Diagnosing Mental Disorders: DSM-5 and ICD-10)
Engineering Case Studies Online;
Twentieth Century Religious Thought Library (Volume I: Christianity; Volume II – Islam; Volume III – Judaism).

Достъпът до колекциите се осъществява чрез мрежата на висшето училище.

Академично видео онлайн: премия – http://search.alexanderstreet.com/avon
Гранични и миграционни изследвания онлайн –
http://search.alexanderstreet.com/bord
Наказателно правосъдие и обществена безопасност във видео –
http://search.alexanderstreet.com/lawv
Инженеринг казуси онлайн –
http://search.alexanderstreet.com/engv
Изследвания за правата на човека онлайн – http://search.alexanderstreet.com/huri
Спортна медицина и Упражнения във видеото: том I и II –
http://search.alexanderstreet.com/spex
Пълният пакет за бизнес и икономика –
http://search.alexanderstreet.com/business-economics
Религиозна мисъл на двадесети век: том I, християнство –
http://solomon.tcr1.alexanderstreet.com
Религиозна мисъл на двадесети век: том II, ислям –
http://solomon.tcr2.alexanderstreet.com
Религиозна мисъл на двадесети век: том III, юдаизъм –
http://solomon.tcr3.alexanderstreet.com/