Провеждане на държавен изпит и защита на дипломна работа

Oct 21, 2021

Държавният изпит и защитата на дипломна работа ще се проведат по график на датата, на която предварително са планирани.