ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Jun 1, 2023

Защитата на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, професионално направление “Национална сигурност“, ще се проведе на 03.06.2023 г. в 2-ра аудитория от 10 часа.

Защитата на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, професионални направления “Икономика“ и „Администрация и управление“, ще се проведе на 03.06.2023 г. в 3-та аудитория от 10 часа.

Държавният изпит за ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 03.06.2023 г. в 20-та зала от 10 часа.