Програма за провеждане на държавен изпит и защита на дипломна работа

Jun 2, 2022

ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“
• Държавният изпит за всички специалности ще започне от 10.00 ч. в 18 зала
• Защитата на дипломна работа за ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Национална сигурност“ ще започне от 10.00 ч. в 19 зала.
• Защитата на дипломна работа за ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Администрация и управление“ ще започне от 10.00 ч. в 22 зала.
• Защитата на дипломна работа за ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Икономика“ ще започне от 10.00 ч. в 22 зала.

ЗА ОКС „МАГИСТЪР“
• Защитата на магистърска теза за ОКС „магистър“ от професионално направление „Национална сигурност“ ще започне от 12 ч. в 19 зала.
• Защитата на магистърска теза за ОКС „магистър“ от професионално направление „Администрация и управление“ ще започне от 12.00 ч. в 22 зала.
• Защитата на магистърска теза за ОКС „магистър“ от професионално направление „Икономика“ ще започне от 12.00 ч. в 22 зала.