ПРОМЯНА В ГРАФИЦИ НА ЗАНЯТИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОКС “МАГИСТЪР”

Dec 12, 2023

В събота (16.12.2023г) занятията по дисциплини:
“Финансов мениджмънт”,
“Въведение в националната и международна сигурност”
и
“Продуктово маркетиране в дигитална среда” ще започнат в 14ч.
В неделя (17.12.2023г.) графикът на учебните занятия остава непроменен.