ПРОМЯНА В ЗАНЯТИЯ НА 20 ЯНУАРИ 2024г

Jan 19, 2024

На 20.01.2024 г. ще има следните промени в учебните занятия по дисциплините:
– Политически маркетинг от 11.00 до 19.00 ч.
– Противодействие на организираната престъпност от 11.00 до 19.00 ч.
– Опазване на обществения ред от 11.00 до 19.00 ч.
– Дейност на службите за сигурност и обществен ред в условията на кризи от 11.00 до 18.00 ч.