Съобщение за студентите 2-ри курс, задочно обучение, по специалностите: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”,”Криминалистика”, „Противодействие на тероризма”, „Национална сигурност”, „Киберсигурност”, „Митническо разузнаване и разследване”

Лекциите по Обща теория на държавата на 07, 08.01.2023 г. по обективни причини и по изключение  ще се проведат в Microsoft Teams.