Промяна в лекции – 3-ти курс, редовно обучение

Oct 14, 2021

Съобщение за студентите от трети курс, редовно обучение, специалност „Национална сигурност“ и „Киберсигурност”:

Лекциите по Защита на класифицираната информация ще се проведат в онлайн среда, както е указано в съответното разписание.