Съобщение за студентите от 1-ви курс , задочно обучение, в професионално направление “Администрация и управление”.
Лекциите по ”Основи на управлението” на 11.02.2023 г. ще започнат от 11:00 в 18 зала.