Промяна в лекции – 1 курс, редовно обучение

Mar 7, 2023

Съобщение за студентите 1-ви курс, редовно обучение, по специалностите: „Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред”, „Противодействие на тероризма”,”Национална сигурност”, „Криминалистика”, „Киберсигурност”, „Митническо
разузнаване и разследване”

Лекциите по Полицейско право на 08.03.2023 г. ще се проведат от 11:00 часа.