Промяна в лекции – 2 курс, редовно обучение

Oct 10, 2022

Съобщение за студентите 2-ти курс, редовно обучение, специалности „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”, ”Криминалистика”, „Национална сигурност”, „Киберсигурност”, „Митническо разузнаване и разследване”

Лекциите по „Защита правата на човека“ се променят, както следва:
На 11, 19, 20.10.2022г. и 10, 16, 17, 18, 24.11.2022г. се отменят;

Следващите лекции ще се проведат на следните дати:
– 12, 13.10.2022 г. от 09,00 – 19,00 ч. в 1 аудитория
– 14.10.2022 г. от 09,00 – 13,30 ч. в 1 аудитория
– 12, 13.11.2022 г. в 09,00 – 19,00 ч. в 24 зала