Съобщение за студенти от втори курс, редовно обучение, ОКС „бакалавър”.
Поради неотложни служебни причини занятията по „Обща теория на държавата” и „Политически маркетинг”, по изключение ще се проведат в Microsoft teams.