Промяна в лекции – 4 курс, редовно и задочно обучение

Mar 9, 2023

Съобщение за студентите 4-ти курс, редовно и задочно обучение, по специалност “Счетоводство и контрол”

Лекциите по Финансово счетоводство ще се проведат на 18.03. и 19.03. 2023 г. от 10:00 – 19:00 часа. в 26 зала.