Промяна в лекции – 4 курс, редовно и задочно обучение

Feb 10, 2023

Съобщение за студенти от специалност „Счетоводство и контрол”, четвърти курс, редовно и задочно обучение, ОКС „бакалавър”. Поради здравословни причини на преподавателя, лекциите по „Финансово право” на 11,12.02.2023 г. се отменят.