Промяна в лекции – 4 курс

Oct 25, 2022

Съобщение за студентите 4-ти курс:

Лекциите по Корпоративно управление ще започнат в 14:00 часа