Промяна в лекции – 4-ти курс, задочно обучение

Sep 1, 2021

Съобщение за студентите ОКС “Бакалавър”, четвърти курс, задочно обучение, специалност “Противодействие на тероризма”,“Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност“

Лекциите по Мениджмънт на извънредните ситуации на 04,05.09.2021 г. се отменят поради непредвидени обстоятелства. Ще се проведат на 18,19.09.2021г. от 9:00ч-18:00ч в 3 ауд.