ПРОМЯНА В ЛИКВИДАЦИЯТА ПО СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА и ЗАЩИТА НА ТРАФИЧНИТЕ ДАННИ НА 24.06.2023г.

Jun 23, 2023

ЛИКВИДАЦИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА “СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА” И ЗТД ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 9ч. НА 24.06.2023г. ВЪВ ВУСИ- ПЛОВДИВ.