Промяна в лкеции – 3 курс, редовно обучение

Mar 2, 2023

Съобщение за студентите 3-ти курс, редовно обучение, по специалност “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

Лекциите по Тактика на частноохранителната дейност на 06.03.2023 г. ще се проведат от 10:30 часа.