ПРОМЯНА В ЧАСОВЕТЕ НА ЗАНЯТИЯ НА 16 И 17 СЕПТЕМВРИ

Sep 14, 2023

Уважаеми колеги, занятията по “Индустриални отношения и сигурност”, “Бизнес планиране и прогнозиране” , “Противодействие на злоупотреби с еврофондове”, “Стратегическо управление”, “Одитинг”, “Превенция на корупцията” на 16.09.2023 ще бъдат от 13ч до 19ч, а в неделя от 9 до 18ч.