Съобщение за студентите 4-ти курс, задочно обучение, по специалностите: „Управление на софтуерните технологии“, „Киберсигурност“.

Лекциите по Модели на софтуерни системи на 07, 08.01.2023 г. по обективни причини и по изключение  ще се проведат в Microsoft Teams.