Процедура за академичната длъжност „Доцент“ на д-р Снежинка Константинова

ное. 14, 2011

На 21 ноември 2011 г., от 11 часа в Заседателната зала на Колежа по икономика и администрация – Пловдив, ще се проведе процедура за заемане на академичната длъжност „Доцент” на д-р Снежинка Константинова по обявен конкурс в „Държавен вестник“, бр. 44/10.VI.2011 г. Процедурата е открита. Заповядайте!