Процедура за академичната длъжност “Професор” на доц. Георги Манолов

Oct 31, 2011

На 3 ноември 2011 г., от 11 часа в Заседателната зала на Колежа по икономика и администрация – Пловдив, ще се проведе процедура за заемане на академичната длъжност “Професор” на доц. Георги Манолов по обявен конкурс в “Държавен вестник”, бр. 44/10.VI.2011 г. Процедурата е открита. Заповядайте!