Процедура за заемане на академичната длъжност “Професор” на доц. Никифор Стефанов

Jun 25, 2012

На 27 юли 2012 г.(сряда), от 11 часа в Заседателната зала на Колежа по икономика и администрация – Пловдив, ще се проведе процедура за заемане на академичната длъжност “Професор” на доц. Никифор Стефановпо обявен конкурс в “Държавен вестник”, бр. 14/17.II.2012 г.

Процедурата е открита. Заповядайте!