Публична лекция на доц. д-р Снежинка Константинова

May 14, 2012

Туризмът в световен мащаб ще има бавен растеж през 2012 г., а за България тенденциите са умерени и малко по-оптимистични от миналата година. Това заяви пред студенти и преподаватели от КИА доц. д-р Снежинка Константинова. На 17 май 2012 г. (четвъртък) от 11.00 часа, в зала 20 в Колежа по икономика и администрация – Пловдив,  доц. Константинова изнесе своята публична лекция на тема: „Бъдещето на туризма в ерата на несигурността”.

От доклада стана ясно, че въпреки всички пречки – глобализация, природни бедствия, икономическа и финансова криза, изменения на климата, терористични атаки и пр. – туризмът в световен мащаб ще се развива и занапред.  

Лекцията е на основание чл. 28 от Закон за развитие на академичния състав в Република България и чл. 58 (3) от Правилник за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България.