Районният прокурор на Пловдив Чавдар Грошев: ВУСИ дава уникален шанс на студентите за квалификация и удовлетворение в бъдещата реализация

Feb 12, 2018

Чавдар Грошев има повече от 18 години юридически стаж. От 1999 г. до 2012 г. работи последователно като адвокат към АК – Пловдив, следовател към ОСС – Пловдив и прокурор при Районна прокуратура – Пловдив. От 2012 г. до 2018 г. е неин зам.-ръководител, след което с пълно единодушие на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е избран за административен ръководител на Районна прокуратура – Пловдив. Член е на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България, доктор по право в сферата на наказателното право, хоноруван преподавател във Висшето училище по сигурност и икономика.

1.    Г-н Грошев, как гледате на избирането Ви за Районен прокурор на Пловдив? 
Възприемам избирането ми за Административен ръководител на Районна прокуратура – Пловдив преди всичко като изключителна отговорност, която изисква много добра професионална подготовка и непрекъснат стремеж към самоусъвършенстване. Един ръководител на такава институция трябва да бъде инициативен, обективен и принципен в работата си, като се ръководи единствено от закона и морала. Много важен е и личният пример, съчетан с непоколебима готовност за отстояване на взетите решения.

2.    Необходими ли са промени в Районната прокуратура, които да издигнат нивото й на работа? Какви ще бъдат приоритетите Ви? 
Анализирайки кадровото и професионалното състояние на втората по големина и една от най-натоварените първоинстанционни прокуратури в страната, каквато е Районна прокуратура гр. Пловдив, бих заявил, че тя е добре организирана, добре работеща прокуратура – достижение на всички работещи в нея. Като част от ръководния екип на Районна прокуратура гр. Пловдив през последните пет години, тъй като от 2012г съм зам.-районен прокурор, имам основание да смятам, че имам известен принос за постигнатото в тази насока.
Приоритетите ми са свързани с повишаване доверието в институцията, а това би могло да се постигне с повишаване качеството на работата и срочността на решаване на конкретния казус. В концепцията си, която представих пред Висшия съдебен съвет във връзка с кандидатирането ми за Административен ръководител на РП- Пловдив, подробно съм развил идеите си за стратегическо развитие на прокуратурата. Гражданите трябва да знаят, че всеки подаден сигнал се разпределя на наблюдаващ прокурор, който се произнася със съответния процесуален акт, след като прецени необходимостта от събиране на достатъчно данни за образуване на досъдебно производство. В случай, че се образува досъдебно производство, се извършват и необходимите процесуално-следствени действия. Това понякога отнема повече време, отколкото на гражданите им се иска да приключи случая, което създава усещане за закъсняло правосъдие. Поради това ще насоча усилията си към подобряване на срочността при решаване на казусите.

3.    Вие сте преподавател във ВУСИ, това помогна ли ви да спечелите конкурса? 
Пред Висшия съдебен съвет заявих, че съм хоноруван преподавател във ВУСИ, а преподавателският опит е голямо предимство за всеки кандидат. Съчетанието между теория и практика безспорно е формулата на успеха. Личното ми мнение е, че няма по-сполучлива професионална реализация от възможността да преподаваш това, което работиш. През 2014 г. ми беше присъдена ОНС Доктор по право в сферата на наказателното право, като дългогодишната подготовка на дисертационния труд ми позволи в детайли да се запозная с много практически казуси на различните съдилища, което е от съществено значение и за пряката ми работа като прокурор.

4.    Как избрахте ВУСИ? 
Няма да скрия, че имах предложения да преподавам и в други висши училища. Приех да водя лекции във ВУСИ по няколко причини. На първо място мога да посоча личната покана да стана лектор от проф. Георги Манолов. Който го познава ще се съгласи с мен, че това е човек с изключителна ерудиция и креативен подход. До голяма степен на него дължа любовта си към науката. Като мой преподавател във факултета по журналистика в ПУ „Паисий Хилендарски“ той успя да посее в мен зрънцето на вдъхновението към познанието. Тук бих искал да изкажа своята благодарността за оказаната ми подкрепа с представеното пред Висшия съдебен съвет становище относно моята кандидатура за Районен прокурор на РП – Пловдив.
На следващо място изборът да преподавам във ВУСИ се дължи и на отзивите на други преподаватели и на студенти за качеството на преподаване в училището. Бях чул само добри отзиви, а в последствие се убедих в достоверността им. В прокуратурата има колеги служители, които са завършили КИА, преди да стане ВУСИ и които бяха очаровани както от материално-техническата база и предоставените им възможности за обучение, така и от нивото на преподаване. Тогава си дадох сметка, че и аз бих могъл да допринеса за качественото обучение на студентите, още повече, че имам над 17 години практически опит като юрист.

5.    На какво учите Вашите студенти? 
На всички студенти казвам, че за да постигнат успехи в живота трябва да се трудят. Не мога да разбера тия от тях, които са си платили да учат, но не идват на лекции. Това е все едно да си купиш например домати от пазара, но да не ги вземеш, а да ги оставиш на продавача. Никога не съм имал съмнение, че формулата за успех на всеки човек е инвестицията в собственото образование. Образованият човек е по-конкурентноспособен и в същото време по-трудно манипулируем. Поради това се опитвам да преподавам по начин, който да привлече вниманието на студентите към науката. Няма да отрека, че в училището има доста любознателни студенти, които правят впечатление със стремежа си към разширяване на своето познание.

6.    Давате ли примери от практиката и как реагират на тях младите хора? 
Не искам да прозвучи нескромно, но студенти са ми казвали, че моите лекции са били за тях едни от най-интересните в цялото им следване. Винаги съм им давал практически примери, защото за 17 г. стаж съм се срещал с какви ли не случаи. А и административният ми опит ми дава възможност да се запознавам и обсъждам с колегите най-различни казуси. Не би могъл да има по-добър начин на преподаване от посочване на практическото значение на това, което студентите изучават.

7.    Какво мислите за стажовете, които студентите имат в Районната прокуратура? 
Стажът на студентите е онзи механизъм, които въплъщава теорията в реална представа за прилагането и в практиката. Затова няма спор, че стажуването е само от полза на студентите. Като Административен ръководител на РП – Пловдив ще положа усилия студентите да посещават както прокуратурата, за да се запознаят със специфичната дейност на прокурорите, но и да изкарат стаж и в съда и по РПУ-тата, за да придобият представа за тяхната дейност.
Бих искал да кажа на студентите да вярват в себе си и да проявяват повече активност, защото успехът е в собствените им ръце. ВУСИ им дава уникален шанс да придобият квалификация, която ще им позволи да получат удовлетворение в бъдещата си реализация.