Ректорът на ВУСИ доц. Людмила Дикова: Кандидатствай и учи онлайн!

Apr 16, 2020

Висшето училище по сигурност и икономика като отговорна и иновативна образователна институция предприе бързи и решителни действия за осигуряване на учебния процес в условията на пандемия.
Административното обслужване продължава по електронен път и няма да бъде прекъсвано. ВУСИ е мобилизирало целия си потенциал – интелектуален, финансов и административен, за справяне с кризисната ситуация.
Осигурили сме активен 24-часов достъп до системата за онлайн кандидатстване!
В този труден за цялото човечество момент наша основна цел е да опазим живота и здравето на своите студенти, преподаватели и служители и да възпитаваме човечност и милосърдие.
Надяваме се скоро опасността от вируса да премине.
Останете си вкъщи! Учете онлайн!

С уважение:
доц. д-р Людмила Дикова
ректор на Висшето училище по сигурност и икономика