Ректорът на ВУСИ проф. Георги Манолов на международна научна конференция в Латвия

May 8, 2019

Ректорът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов взе участие на международна конференция на тема „Информация, технологии и управление 2019“. Научният форум се проведе през месец април и беше по повод 25-годишния юбилей на Института за управление на информационните системи (ISMA) в Рига, Латвия, с който ВУСИ има споразумение за сътрудничество.
Проф. Манолов получи покана лично от ръководството на ISMA заради активното изследване на разглежданите в конференцията теми от глобален характер. „Отправихме предложение за участие в международната конференция към проф. Манолов, защото на първо място той е доказан експерт и високоценен учен със съществен принос в обогатяването на теориите, свързани с развитието на политическия мениджмънт през ХХ век. Освен това е ръководител на вуз, с който си сътрудничим изключително ползотворно и в бъдеще ще разширим сферите на взаимодействие“, заяви президентът на института акад. проф. Роман Дякон.
Ректорът на ВУСИ, който е сред водещите политолози в България и има участия в много международни научни форуми, представи на конференцията темата „Теоретични основи на политическия мениджмънт през ХХ век“. В доклада той разглежда фундаменталния характер на теоретичните постановки, намерили трайно място в политическия мениджмънт и оказали огромно влияние върху неговото съвременно състояние. Аналитично и научно обосновано проф. Манолов представя теориите за елита на В. Парето, Г. Моска и Р. Михелс; на Макс Вебер за държавата и бюрокрацията; теориите за стратегическото управление. Политологът прави съответните заключения и обобщения за тяхното приложение в политическия мениджмънт и стига до извода, че „освен всичко останало, те се явяват и базисната фундаментна конструкция в темелите на модерния мениджмънт в света“.
На конференцията в Рига участваха ръководители и представители на повече от 15 университета от Латвия, Украйна, Азербайджан, Литва, Беларус, Естония и др. Проф. Манолов проведе работни срещи с ректорите им, като сред обсъжданите теми бяха възможностите за двустранни сътрудничества, обмен на научна литература, трансфер на добри практики и т.н.
На специална церемония проф. Манолов връчи плакет и почетен знак на ВУСИ на президента на ISMA акад. проф. Роман Дякон. „От името на ръководството на Висшето училище по сигурност и икономика и лично от мое име Ви поздравявам по повод 25-годишния юбилей на ръководения от Вас Институт за управление на информационните системи. Пожелавам все така неотменно да следвате политиката си, насочена към предоставяне на качествено образование не само за жителите на Латвия, а и за всички, които ценят академизма на ISMA“, заяви проф. Манолов. Той връчи и специална грамота на ректора на института проф. д-р Денис Дякон. „Продължавайте да подготвяте висококвалифицирани кадри за управление на информационните системи, които ще работят за утвърждаване на солидните Ви позиции в академичните среди“, пожела проф. Манолов.
Извършен бе и обстоен преглед на споразумението за двустранно сътрудничество с института, като беше констатирано коректно изпълнение на поетите ангажименти. На тази база ректорът на ВУСИ и президентът и ректорът на ISMA набелязаха допълнителни мерки за задълбочаване и надграждане на партньорството, включващи сътрудничество по проекти, обмен на преподаватели и студенти и др. „Дълбоко съм убеден, че Висшето училище по сигурност и икономика и Институтът за управление на информационните технологии ще превърнат партньорството си в модел на подражание, към който ще се стремят и другите университети. Ние ще направим всичко необходимо за развитието на науката и образованието, за утвърждаването на академизма, за високата квалификация на нашите студенти. Вярвам, че усилията ни ще бъдат оценени и ще способстват за задълбочаване на двустранните връзки между България и Латвия“, заключи проф. Георги Манолов.