Ректорът на КИА бе удостоен с почетната титла Член-кореспондент на БАН

Oct 24, 2012

На 24 октомври 2012 г., на Събранието на академиците към БАН, в направление „Философски науки”, Ректорът на Колежа по икономика и администрация –  проф. д.с.н. Димитър Димитров бе удостоен с почетната титла Член-кореспондент на БАН.

Проф. Димитров е изтъкнат наш учен, изследовател, публицист и преподавател. Удостояването му с почетното звание е резултат от многостранната му научно-изследователска и преподавателска дейност, за което говорят многобройните признания в нашата страна и чужбина.