Само във ВУСИ легитимната специалност „Киберсигурност“ в направление „Национална сигурност“

Aug 19, 2019

ВУСИ легитимна специалност „Киберсигурност“Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в град Пловдив, което легитимно предлага специалността „Киберсигурност“ в професионално направление „Национална сигурност“. Обучението е на изключително високо ниво и има за цел придобиването на специализирани знания и умения за решаване на проблеми на изследването и приложението на комуникационните и информационните системи и технологии. Студентите развиват способности и умения, които са в отговор на повишените изисквания към киберсигурността и адекватни реакции на заплахите в киберпространството. В процеса на обучение се систематизират знанията относно методологията за планиране и организиране на киберзащитата.
Във Висшето училище по сигурност и икономика преподавателския състав е от доказани професионалисти, които имат дългогодишен опит в сферата на сигурността. Експертите на ВУСИ гарантират придобиването на необходимите теоретични и практически умения от страна на студентите, които да им дадат възможност за бърза и безпроблемна реализация в направление „Национална сигурност“. Вузът има само отлични акредитационни оценки, които гарантират легитимността на специалността „Киберсигурност“. Повече подробности можете да откриете на https://www.vusi.bg/.