Излезе от печат сборник със студентски доклади

Jan 13, 2012

Излезе от печат сборникът със студентски доклади от Националната научна конференция „Изводи от кризата – поуки, препоръки, стратегии”, на която през миналата година Колежът по икономика и администрация беше домакин и организатор. Тридесет и двама студентиот КИА са работили по 19 теми, засягащи управлението на риска по време на криза, глобалната икономическа криза и отражението й върху икономическото мислене, управлението на човешките ресурси, различните производства като цветната металургия, добивната промишленост, винения и спа туризъм по време на криза и мн. др. В изданието са включени и докладите на студенти от няколко други висши училища в Пловдив, които взеха участие в студентската секция на конференцията. Сборникът излиза под редакцията на научния съвет на проф. дин Тончо Трендафилов, проф. дпн Георги Манолов, проф. дин Асен Конарев, доц. д-р Евгений Стоянов и Олга Емилова.