СКРЪБНА ВЕСТ

Apr 25, 2020

Уважаеми преподаватели, колеги и студенти,

С дълбока скръб Ви съобщавам, че на 25.04.2020 г. на 93-годишна възраст почина председателят на Настоятелството на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.и.н. Тончо Трендафилов.

Мъката от загубата на интелектуалец от изключително висока класа като проф. Трендафилов е голяма. Като авторитетен учен той винаги се е откроявал с отговорност и почтеност, а приносът му за развитие на науката е повече от безспорен. Проф. Трендафилов притежаваше високи морални добродетели, отличаваше се с ясни житейски ценности.

Проф. Трендафилов е един от основателите на Колежа по икономика и администрация (КИА) – Пловдив, негов пръв президент от момента на утвърждаването на Колежа от Народното събрание – 29 октомври 2003 г., председател на Настоятелството на КИА, а след преобразуването на Колежа във Висше училище по сигурност и икономика на 26 май 2015 г. – и на Настоятелството на ВУСИ.

Проф. д.и.н. Тончо Трендафилов беше сред най-авторитетните и доказани учени по класически и съвременни икономически теории. Научните му интереси бяха преди всичко в сферата на историята и критичния анализ на икономическите доктрини, както и на позитивния анализ на новите тенденции и явления в развитието на пазарната икономика през призмата на теориите за кризите и циклите, регулативизма и научно-техническия прогрес. Автор е на над 400 публикации, сред които 31 монографични труда, 85 научни студии и десетки статии в научни списания у нас и в чужбина. Осем от неговите монографии са преведени на немски, руски, чешки, френски, гръцки и китайски език.

Дългогодишен член на Съюза на журналистите, той е носител на редица награди, в това число и „Златното перо“. Беше член и на Съюза на учените в България.

Като многоуважаван учен и дългогодишен преподавател проф. Трендафилов е отличаван с редица престижни награди, които утвърждаваха репутацията му в обществото на доказан експерт и ерудит. Той е носител на почетната титла „Доктор хонорис кауза“ на Колежа по икономика и администрация. Високото отличие му беше присъдено на тържествена церемония по отбелязване на 10-ия юбилей на КИА през 2013 г.

Проф. Трендафилов е носител на почетното звание „Заслужил професор“ на Висшето училище по сигурност и икономика през 2016 г. като признание за изключително активната научна дейност, както и за развитието и утвърждаването на ВУСИ като авторитетна образователна институция.

За големите си заслуги към българската наука и образование и по повод на неговата 80-годишнина проф. Трендафилов е удостоен през 2006 г. с Почетен адрес от президента на Република България – г-н Георги Първанов.

Убеден съм, че името на проф. д.и.н. Тончо Трендафилов ще бъде записано със златни букви в историята на икономическата наука в България.

ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА ТИ ПАМЕТ, ПРОФ. Д.И.Н. ТОНЧО ТРЕНДАФИЛОВ!
ПОЧИВАЙ В МИР!

25.04.2020 г.                                                  Президент на ВУСИ: проф. д.п.н. Георги Манолов
гр. Пловдив