Социалната програма на ВУСИ – в подкрепа на студентите в неравностойно положение

Jun 20, 2019

Висшето училище по сигурност и икономика продължава да развива и надгражда социалната си програма за учебната 2019/2020 година. От нея вече се възползва Петко Янчев, който ще се обучава напълно безплатно, тъй като е син на полицай, загинал при изпълнение на служебните си задължения. Петко е завършил професионалната гимназия по икономика „Алеко Константинов“ в град Кърджали, а във ВУСИ избира специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.
„Насочих се към Висшето училище по сигурност и икономика заради перспективните дисциплини и възможността за безплатно обучение. Искам да благодаря на ректора на вуза проф. Георги Манолов, който ми даде възможността да получа качествено висше образование“, каза Петко Янчев.
„Поздравявам младото момче за желанието му да надгради знанията си и да придобие диплома, с която безпроблемно ще може да се реализира. Ръководството на ВУСИ винаги е подкрепяло младежите, които попадат в обхвата на социалната ни програма. Преференциалните условия, при които те се обучават, нямат аналог в частното висше образование в България, тъй като разходите се поемат изцяло от бюджета на вуза. Независимо от предизвикателствата и през новата академична година ние ще продължаваме да прилагаме социалната програма, както и политиката ни, насочена към повишаване на образователното ниво. Ще създаваме и предпоставки за активното самоусъвършенстване на нашите възпитаници“, заяви проф. Манолов. Той допълни, че до момента 18 студенти в неравностойно положение са обучени напълно безплатно във ВУСИ, а натрупаните знания са им осигурили успешен старт в живота.ВУСИ – в подкрепа на студентите в неравностойно положение