Списание „Социология и икономика” навърши една година

Feb 24, 2012

Редколегия, автори и читатели ще отпразнуват една година от създаването на списание „Социология и икономика”, издание на Колежа по икономика и администрация.

Събитието ще се състои на 27 февруари (понеделник) от 11 часа в Заседателната зала на Икономическия колеж в Пловдив. Сред гостите, които ще уважат годишнината, са такива светила на науката като проф. Петър-Емил Митев, проф. Нансен Бехар, проф. Гарабед Минасян, проф. Стоян Михайлов и мн. др.

Сп. „Социология и икономика” е приемник и продължител на старото сп. „Социология”, издавано от Института по социология към БАН. Чрез разширяване на методологическата основа, към него беше привлечен по-широк кръг критично мислещи социални учени, готови да приемат предизвикателството на новото време.

Списанието укрепи сътрудничеството между социологията и икономиката, което доведе до създаването на качествено ново знание. Страниците на изданието, което излиза 4 пъти в годината, е открито за всички автори, които споделят интегративната роля на интердисциплинарния подход.

Проф. дпн Георги МАНОЛОВ – член на редакционния съвет на сп. „Социология и икономика” към КИА – Пловдив

– Проф. Манолов, списание „Социология и икономика”, издание на Колежа по икономика и администрация, навърши една година. Намери ли то своята ниша, своите читатели?

– С огромно удоволствие ще кажа „да”. Очевидно интересът към постиженията на българската хуманитаристика не е спаднал, защото се забелязва плаха, но позитивна тенденция към увеличаване на различните научни издания. Всъщност, нашето списание е продължение на сп. „Социология”, което след закриването на Института по социология към БАН, остана без финансиране.

– Какво стои зад благородния жест на Колежа да издава списанието със собствени средства?

– Преди всичко подпомагане на нашите социални науки, които в тези кризисни времена изпаднаха в окаяно положение. Днес българските обществоведи живеят и работят в цивилизационен абсурд: всички искат от тях нови социални решения и парадигми, а държавата и институциите все се оправдават, че няма пари. Затова ние подадохме дружеска ръка на колегите, тъй като е абсолютно ненормално да се смята, че поради липса на средства ученият в България е беден роднина на своите праотци от преди новата ера…

– Сред редакционния съвет, редаколегията и авторите на изданието присъстват едни от най-известните български и европейски учени в областта на социологията, икономиката, политологията. Кое успява да ги обедини в една кауза?

– Главното обединително звено е високото качество на българската социологическа и социална наука. Например противно на ширещите се пседомнения за неразвитостта на нашите обществени науки, в редсъвета на списанието членуват редица видни учени социолози от Германия, Франция, Русия, Сърбия, Словения и др. Освен това в редколегията му участват едни от най-известните български учени – проф. Петър-Емил Митев, проф. Стоян Михайлов, проф. Тончо Трендафилов, проф. Нансен Бехар, проф. Гарабед Минасян и мн. др. Смятам, че с такъв научен потенциал всяко висше училище може само да се гордее.