Излезе брой 1 на списание „Социология и икономика”

Apr 21, 2011

Излезе от печат брой 1 на сп. „Социология и икономика”. Изданието, по думите на главния редактор проф. дсн Димитър Димитров, е естествен приемник и продължител на целите, които си е поставял неговият предшественик – сп. „Социология”. Идеята е, разширявайки методологическата основа на сп. „Социология и икономика”, към него да бъде привлечен по-широк кръг критично мислещи социални учени, готови да приемат предизвикателството на новото време.

„Списание „Социология и икономика” е открито за всички автори, които споделят интегративната роля на интердисциплинарния подход”, заяви проф. Димитров. Той е убеден, че откритият диалог и сътрудничеството между двете науки ще доведат до създаването на качествено ново знание.

На добър път на сп. „Социология и икономика”!