Списък с оценките от положен държавен изпит и защита на дипломна работа на 31.10.2020г.

ное. 3, 2020